AVISO XURÍDICO

• DATOS DA EMPRESA

En cumprimento do artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e comercio electrónico, AS VACAS DA ULLOA SCG comunícalle que os seus datos de identificación son os seguintes:

Razón social: AS VACAS DA ULLOA SCG

C.I.F .: F27465608

Domicilio social: LUGAR A CERNADA, Nº1 AUGASANTAS - PALAS DE REI (LUGO)

Teléfono: 982096038

Correo electrónico para fins de comunicación: info@senmais.gal

Todas as notificacións e comunicacións entre os usuarios e AS VACAS DA ULLOA SCG consideraranse efectivas, para todos os efectos, cando se realicen por correo postal ou calquera outro medio detallado anteriormente.

• CONDICIÓNS DE ACCESO E USO

Este aviso legal regula o uso do sitio web https://www.senmais.gal/ (en diante, A WEB), propiedade de AS VACAS DA ULLOA SCG.

Navegar polo sitio web AS VACAS DA ULLOA SCG atribúe a condición de usuario e implica a aceptación plena e sen reservas de todas e cada unha das disposicións incluídas neste Aviso Legal, que poden ser modificadas.

O sitio web e os seus servizos son de acceso libre e gratuíto, con todo, AS VACAS DA ULLOA SCG condiciona o uso dalgúns dos servizos ofrecidos no seu sitio web previa previa cumprimentación do formulario correspondente.

Todos os contidos do sitio web, como textos, fotografías, gráficos, imaxes, iconas, tecnoloxía, software, así como o seu deseño e códigos fonte, constitúen unha obra cuxa propiedade pertence a AS VACAS DA ULLOA SCG, sen que se entenda que ten Non se lle asignou ao usuario ningún dos dereitos de explotación sobre eles máis alá do estritamente necesario para o correcto uso da web.

O usuario garante a autenticidade e actualidade de todos os datos que comunique a AS VACAS DA ULLOA SCG e será o único responsable das declaracións falsas ou inexactas feitas. O usuario comprométese a facer un uso correcto do sitio web de acordo coas leis, a boa fe, a orde pública, os usos do tráfico e o presente Aviso Legal. O usuario responderá a AS VACAS DA ULLOA SCG ou a terceiros, por calquera dano que poida causarse como consecuencia do incumprimento da devandita obriga.

• POLÍTICA DE ENLACES E EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES

AS VACAS DA ULLOA SCG non se fai responsable do contido das páxinas web ás que o usuario poida acceder a través das ligazóns establecidas na WEB e declara que en ningún caso procederá a examinar ou exercer ningún tipo de control sobre o contido doutra web páxinas. Do mesmo xeito, non garantirá a dispoñibilidade técnica, exactitude, veracidade, validez ou legalidade das páxinas fóra da súa propiedade ás que se poida acceder a través das ligazóns.

AS VACAS DA ULLOA SCG declara adoptar todas as medidas necesarias para evitar calquera dano que, para os usuarios da WEB, poida derivar da navegación polos mesmos. En consecuencia, AS VACAS DA ULLOA SCG non se fai responsable, en ningún caso, dos danos que o usuario poida sufrir ao navegar por Internet.

• USO DE COOKIES E DATOS ESTATÍSTICOS

Este sitio web pode recompilar datos dos seus visitantes mediante o uso de cookies, onde se recollerá información persoal relacionada coa súa navegación. Para coñecer con claridade e precisión as cookies que utilizamos, cales son os seus fins e como pode configuralas ou deshabilitalas, consulte a nosa política de cookies, se procede.

O usuario ten a posibilidade de configurar o seu navegador para que sexa informado da recepción de cookies, podendo, se así o desexa, evitar que se instalen no seu disco duro.

• PROTECCIÓN DE DATOS

No caso de que se recollan datos persoais na web, para máis información consulte a política de privacidade.